Läsvärt

Här har vi samlat läsvärda artiklar som berör föräldraskapet.

 

Vi står upp för föräldrarna!

 

Fram till och med läsåret 2010/2011 var hemundervisning en undervisningsform som godkändes av flera kommuner med stöd av lagen. Från och med läsåret därpå gäller den nya skollagen….

 

Alla skolor genomsyras av värderingar:

Debattartikel i Bohusläningen, 14 januari 2013:

Att undervisningen i svenska skolor skall vila på vetenskaplig grund får vi förutsätta att alla aktörer inom skolväsendet står för…..

 

Argument för en kristen fostran kan du läsa om här. Artikel av Carl-Henrik Karlsson.

 

Åter till könsrollernas rötter:

Vi behöver rötter i naturens mylla för att utifrån våra unika personligheter kunna växa i vår manlighet och kvinnlighet….

 

Att känna sig älskad:

Hur många föräldrar har inte sagt om sina tonåringar: ”Nu är de så stora att de klarar sig själva”….. Erfarenheten visar att tonåringen inte behöver mindre tid, snarare tvärtom….

 

Att lära sig ett barnperspektiv – då barnet gör upptäckter:

En sprudlande glad liten treåring satt vid matbordet och var i full färd med att upptäcka världen omkring sig.

– Du har blåa ögon, pappa! utbrast han förtjust och tittade pappan djupt i ögonen.

– Ja, är det nåt fel med det? undrade mannen….

 

Barnbarnsmissionen
Artikel av Christian Braw. Präst, teolog och författare.

Om man frågar unga människor, vem som har lärt dem att be blir svaret oftast att det var farmor eller mormor….

 

Barnets röst eller egots?

Nästan alla barn i Sverige går i förskolan. Därmed tillbringar de flesta barnen sina mest utvecklingsintensiva år där. Då är det viktigt att veta hur de påverkas, menar Ulla Waldenström, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet….

 

Demokrati byggs på rotnivå:

För att barn ska kunna växa…. är det av stor vikt att de av sina föräldrar i tidig ålder får tydliga rötter för livet…

 

Familjen som samhällets centralcell:

”Den heliga familjen står som ett skönt föredöme för oss i vårt familjeliv. Hur omtänksam var inte den helige Josef, hur moderlig den heliga Jungfrun, hur lydaktigt och kärleksfullt barnet Jesus….

 

Föräldrarna avgör hur barnen lyckas i skolan:

En bra utbildning har aldrig varit så viktig som i dag. Samtidigt presterar våra barn allt sämre i skolan….

 

Fyra konkreta frågeställningar:
Inför medverkan i ett program i Kanal 10 förberedde jag mig för ett antal olika frågor som föräldrar möter och bär på. Här är mina egna reflektioner utifrån fyra olika frågeställningar. De är inga slutgiltiga svar, men de kan vara en hjälp för det egna tankearbetet….

 

Guds möjligheter och våra möjligheter:
Något av det dyrbaraste en förälder har är sitt barn. Som förälder vill man ge dem allt gott – framförallt trons grund, värderingar och liv. Den tid barnen bor hemma hos sina föräldrar betyder väldigt mycket….

 

Jag fick så mycket med mig från mina föräldrar:
Ibland har jag känt att jag inte har något att dela med mig av…… Men så har jag ändå förstått att jag har något underbart att berätta…… Precis som att det inte är den lilla plantans förtjänst att den växer, utan solens, jordens och vattnets förtjänst….

 

Lämnar du fältet fritt?
Att inte bruka jorden alls är att öppna upp för vildgräset att växa. För gräset kommer….

 

Loisgenerationen:
”Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig…..” Paulus talar här till Timoteus om dennes mormor, för grunden till Timoteus tro blev lagd långt innan Paulus.

 

Plantera Guds goda ordning:
Om vi vill se en ny generation ta över när vi går i livspension så måste vi idag ge vår tids föräldrar allt det stöd de behöver och efterfrågar….

 

Sara trodde inte – men fick ändå:
Berättelsen om hur Gud möter Abraham och Sara i Första Moseboken 18 är riktigt spännande…..

 

Sluta behandla era barn som kungar:
Vår uppgift som föräldrar är att tillfredsställa våra barns behov av tid, kärlek, gränser, normer och värderingar och att förbereda­ dem för vuxenlivet. Barn kan ­aldrig få för mycket kärlek…..

 

Sluta försöka göra barn könsneutrala:
Vi måste behandla pojkar och flickor olika – för att ge dem samma chans i livet…

 

Stärk föräldrarätten – för barnens skull:
Dags att stärka föräldrarätten
Barnkonventionen som ratificerades av Sverige 1990, handlar om barns rättigheter. Men det går inte att tala om dessa utan att nämna föräldrars skyldigheter och rättigheter – vilket framgår av artikel 18. För om vi inte ger föräldrar både skyldigheter och rättigheter kan heller inget ansvar avkrävas….