Föreläsning

Den primära målgruppen för våra föreläsningar, seminarier och kurser är alla som har med föräldraskap att göra. Motivet för oss är att söka uttrycka det idag nödvändiga för samhället, att skapa en allmän/gemensam uppfattning och förståelse om hur den kristna vägen för barnuppfostran interaktivt uttrycker sig i den mikromiljö som familjen utgör och varför. All vår utbildning bygger på boken På Guds uppdrag skriven av Carl-Henrik Karlsson. Föreläsarna går att boka var för sig, men mest dynamiskt blir det vid bokning av båda tillsammans, med de olika profilerna.

Föreläsare
Carl-Henrik Karlsson, Ljungskile.
Pappa, församlingspedagog, teol kand, fil mag. Fokuserad på kristna föräldrar.
Tidigare föreläsningar / seminarier

17-21 juli har Credo sommarläger på Hjälmared utanför Alingsås. Föredrag och seminarium av och med Carl-Henrik Karlsson
Fredag 26 juli, seminarium på OAS-mötet i Kungälv – fokus på barnföräldrar
Lördag 27 juli, seminarium på OAS-mötet i Kungälv – fokus på tonårsföräldrar

Fredag 1 mars, kl. 20:30, medverkade Carl-Henrik Karlsson i Kanal 10, i ett program om föräldraskap i en serie som har fokus på mammor.
2012-11-15 11.28.14 (2)

Seminarier på OAS-mötet, Kungsbacka, juli 2012
Seminarium OAS 2012

Seminarium på Corpus Christi sommarkonferens, Varberg, juni 2012
Föredrag i Ytterby församling, januari 2012
Seminarier på OAS-mötet i Borås, juli 2010

8808-07
Presentation av Eunike i Horred januari 2013


Referenser
Anna Samuelsson, lärare
Carl-Henriks föredrag om föräldraskap stärkte mig i min roll som förälder. Jag blev …
– tröstad av att höra att det är OK att misslyckas då och då
– mer trygg i min föräldraroll av att höra att tid med barnen är så oerhört värdefullt
– peppad av att höra att jag som förälder är en viktig missionär.

Ulrika Algesund, familjediakon
I lördags så samlades 14 föräldrar och nästan lika många barn i Ytterby församlingshem. Där anordnades en förmiddag med temat ” Förälder och Kristen. Glädje / utmaning!” Det var Carl-Henrik Karlsson, verksamhetsledare från Eunike som undervisade om kristet föräldraskap utifrån sin bok ” På Guds uppdrag”. 
Det var en gedigen undervisning utifrån Ordet och Carl-Henrik var peppad och delade även med sig av sina egna erfarenheter både som make och förälder. Vi har fått bra respons av de som var där som gärna vill fortsätta samtala om de viktiga frågorna som föredraget tog upp och som vi redan hade innan. Bjud gärna in Carl-Henrik till en föräldrasamling och var då samtidigt beredd på att starta en samtalsgrupp kring de viktiga frågorna, för frågor finns det mycket av.