Om Eunike

Vision
Att alla barn – genom sina föräldrar – skall få del av den kristna trons grund, värderingar och liv.

Organisation
Eunike är en verksamhetsgren inom Riksförbundet Kristen Fostran. Verksamhetsledare är Petra Pettersson, se våra medarbetare. Medlem i Eunike blir man genom medlemskap i Riksförbundet Kristen Fostran, men är inget krav för att delta.

Historia
När Carl-Henrik Karlsson blev pappa 1997 såg han i början inte helt betydelsen av det kristna föräldraskapet, detta i en tid då det var ifrågasatt om det var rätt att förmedla sin tro till barnen. När han senare läste teologi fick han möjlighet att i samtal med psykolog lära känna sig själv. Genom dessa samtal insåg han hur mycket hans föräldrar – medvetet eller omedvetet – planterat i hans liv vilket format inte minst grunden för hans tro och värderingar. Utifrån denna insikt skrev han boken På Guds uppdrag, för att utifrån Bibeln stärka föräldrar och visa på deras stora betydelse, ansvar och möjligheter. För att tillsammans med andra utveckla detta tog Carl-Henrik initiativ till Eunike år 2009 som en del av Riksförbundet Kristen Fostran som verkat för barn sedan 1883.

Namnet
Eunike är vår förebild i Bibeln. Hon tog emot tron från sin mamma Lois och gav den vidare till sin son Timoteus. (2 Tim 1:5) Eunike är grekiska och betyder god seger. Namnet uttalas ”ävnikä” med betoning på i.

Logotyp
Regnbågen visar på berättelsen om hur Noa på Guds uppdrag byggde en ark för att de som ville skulle bli räddade. Det är barnens mänskliga rättighet att deras föräldrar – bildligt talat – bygger en ark. Föräldrar kan ge förutsättningar för barn att välja den goda vägen, genom att förmedla den kristna trons grund, värderingar och liv. Så får barnen själva avgöra om de vill ta vara på det eller inte.

Kontakt
email hidden; JavaScript is required

Petra Pettersson

Petra Pettersson, verksamhetsledare
email hidden; JavaScript is required