Vi tror på föräldrarna

Flicka (2)

Vi är ofullkomliga föräldrar med väldigt olika bakgrund, men förenas i vår längtan att ge våra barn den kristna trons grund, värderingar och liv. Det är varje barns rättighet.

Petra Pettersson, verksamhetsledare

Petra Pettersson

Aktuellt